เวลาทำการ

จ.-ศ. 09.00 น.-19.00 น.
ส. 09.00 น.-13.00 น.

Hotline 1

061-635-4915

Hotline 2

089-874-5365

Hotline 3

02-871-9398

Call Center

02-871-9398

ทัวร์นักเรียน

ทัวร์นักเรียน

โปรแกรมที่ 1 กรุงเทพมหานคร

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เ

โปรแกรมที่ 2 สมุทรปราการ

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็

โปรแกรมที่ 3 ปทุมธานี-นนทบุรี

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด ปทุมธานี-นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรีย

โปรแกรมที่ 4 สุพรรณบุรี

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็น

โปรแกรมที่ 5 ฉะเชิงเทรา

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็น

โปรแกรมที่ 6 นครนายก

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจ