เวลาทำการ

จ.-ศ. 09.00 น.-19.00 น.
ส. 09.00 น.-13.00 น.

Hotline 1

061-635-4915

Hotline 2

089-874-5365

Hotline 3

02-871-9398

Call Center

02-871-9398

ทัวร์นักเรียน

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทีมงานฟ้าสวย แทรเวล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านคณาจารย์ในการบริการ จัดทัศนศึกษาสำหรับคณะนักเรียนในสถานศึกษาของท่าน ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ ทีมงาน ฟ้าสวย แทรเวล ปรารถนาที่จะมีส่วนในการพัฒนาสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ให้แก่นักเรียนของท่านและพร้อมที่จะดูแลเอาใจใส่ ถ่ายทอดทั้งความรู้ที่ตรงตามหลักสูตรของนักเรียนตามที่ท่านต้องการ รวมถึงเกร็ดความรู้เพิ่มเติมจากสถานที่นั้นๆ พร้อมกับมอบความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากกิจกรรมสันทนาการและความบันเทิงต่างๆ ตลอดการเดินทาง

ฟ้าสวย แทรเวล ของเราคัดสรรเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่านคณาจารย์และนักเรียน ของท่าน ตั้งแต่ยานพาหนะที่มีความสะดวกสบาย สะอาด และปลอดภัยพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมที่มีทักษะและความชำนาญ รวมถึงมัคคุเทศก์ที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ พร้อมผู้ช่วย ที่จะคอยดูแลและเอาใจใส่ทุกท่านตลอดการเดินทาง ฟ้าสวย แทรเวล หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านคณาจารย์และนักเรียนของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และ ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

แพคเกจสำหรับทัวร์นักเรียน

โปรแกรมที่ 1 กรุงเทพมหานคร

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เ

โปรแกรมที่ 2 สมุทรปราการ

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด สมุทรปราการ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็

โปรแกรมที่ 3 ปทุมธานี-นนทบุรี

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด ปทุมธานี-นนทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรีย

โปรแกรมที่ 4 สุพรรณบุรี

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็น

โปรแกรมที่ 5 ฉะเชิงเทรา

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็น

โปรแกรมที่ 6 นครนายก

💖 A dă̈y with Fahsuay Travel 👧🏻👦🏻 ฟ้าสวย แทรเวล มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสนำ คณะครู และนักเรียน เดินทางสู่จังหวัด นครนายก ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นกิจ